Карта на сайта
Провери си пощата
 
Обща информация за дружеството

История:
“БРИЛУМ.БГ“ ООД е учредено през 2005 г. като дружество с ограничена отговорност. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Варна. Ние сме представители на марките BRILUM, BRILUX и ELGO за България

Дейност:
Основната дейност на “БРИЛУМ.БГ“ ООД се състои в търговия на едро с осветителни тела. Като наш клиент заедно със закупените стоки Ви предлагаме съответното обслужване, което се състои в:
• посещение на място от наш търговски представител;
• компетентна техническа консултация, за да направите най-добрия избор;
• доставка на място;
• прилагане на необходимата документация за съответствието на стоките според европейските директиви;
• гъвкаво ценообразуване и условия на плащане.

Мисия:
Мисията ни е да задоволим желанията на нашите клиенти, като предлагаме качествени продукти на конкурентна цена.
Нашият екип залага на качественото търговско обслужване, както в изложбената ни зала, така и при посещения на място от страна на търговските ни представители.

Седалище:
Брилум.БГ ООД
9020 Варна, кв. Аксаково, Южна промишлена зона, България

Адрес за кореспонденция:
Брилум.БГ ООД

9020 Варна,
п.к 20
България

Контакт:
тел. +359 (52) 953 383; 507 997
тел./факс: +359 (52) 953 383; 509770
e-mail: info@brilumbg.com

Уеб Дизайн:
VarnaWeb.bg